לאיזור תוכן ראשי

חיפוש לפי קותקציר מסלול
הפוך כיוון
עדכונים בקו
מקרא
רשימת תחנות רשימת תחנות   הערות הערות


לוח זמנים שבועי לקו 90


ראשון
5:50
6:05
6:35
6:50
7:05
7:20
7:30
7:40
7:50
8:00
8:12
8:24
8:36
8:48
9:00
9:15
9:35
9:55
10:15
10:50
11:20
11:50
12:20
12:50
13:20
13:50
14:20
14:35
14:50
15:05
15:20
15:40
15:55
16:10
16:25
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:30
שני
5:50
6:05
6:35
6:50
7:05
7:20
7:30
7:40
7:50
8:00
8:12
8:24
8:36
8:48
9:00
9:15
9:35
9:55
10:15
10:50
11:20
11:50
12:20
12:50
13:20
13:50
14:20
14:35
14:50
15:05
15:20
15:40
15:55
16:10
16:25
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:30
שלישי
5:50
6:05
6:35
6:50
7:05
7:20
7:30
7:40
7:50
8:00
8:12
8:24
8:36
8:48
9:00
9:15
9:35
9:55
10:15
10:50
11:20
11:50
12:20
12:50
13:20
13:50
14:20
14:35
14:50
15:05
15:20
15:40
15:55
16:10
16:25
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:30
רביעי
5:50
6:05
6:35
6:50
7:05
7:20
7:30
7:40
7:50
8:00
8:12
8:24
8:36
8:48
9:00
9:15
9:35
9:55
10:15
10:50
11:20
11:50
12:20
12:50
13:20
13:50
14:20
14:35
14:50
15:05
15:20
15:40
15:55
16:10
16:25
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:30
חמישי
5:50
6:05
6:35
6:50
7:05
7:20
7:30
7:40
7:50
8:00
8:12
8:24
8:36
8:48
9:00
9:15
9:35
9:55
10:15
10:50
11:20
11:50
12:20
12:50
13:20
13:50
14:20
14:35
14:50
15:05
15:20
15:40
15:55
16:10
16:25
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:30
שישי/ערב חג
6:05
6:45
7:20
8:00
8:40
9:20
10:00
10:40
11:20
12:00
12:45
13:30
14:15
15:00
15:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
שבת/חג
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
0:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

מוביט תחתון

Copyright © 2013 Metropoline public transport LTD. All rights reserved.
ט.ל.ח