לאיזור תוכן ראשי
מוקד מידע 5900*

מחיר רגיל
תעריף הנסיעה  בקווי מטרופולין נע בין 2.80 ש"ח ל- 24.80 ש"ח והוא תלוי במסלול הנסיעה.
מחיר הנסיעה בכל קטע דרך מופיע בתוצאות החיפוש במודיעין.

אזרח ותיק
תעריף הנסיעה לאזרח ותיק הנו 50% ממחיר הנסיעה הרגיל. הנחה זו ניתנת בכל סוגי הכרטיסים הקיימים.
הנחת ותיק תנתן למציג תעודת אזרח ותיק ו/או תעודת זהות.
הזכות הקבועה בחוק לרכישת כרטיס ותיק מוענקת לנשים מעל גיל 60 ולגברים מעל גיל 65.

ערך צבור
ניתן להטעין את ה"רב קו" בערך צבור בסכום של 30 ש"ח/ 50 ש"ח/ 100 ש"ח. ניתן יהיה להשתמש בערך הצבור גם בקווי השרון המופעלים ע"י מטרופולין, בקווי אגד, דן וקווים המופעלים בגוש דן בלבד. הערך הצבור מעניק לנוסע את ההנחות הבאות: נוסע רגיל- 20% הנחה, אזרח ותיק / נוער 50%, זכאי 33.3% הנחה.

* נוער = עד גיל 18 או סיום שנת הלימודים בה מלאו לבעל הכרטיס 18 שנים - המאוחר מביניהם.

***שימו לב, השימוש בערך הצבור מתאפשר בקודים: 61 ועד קוד 11 כולל בלבד***


סטודנט
תוכנית ההנחות המורחבת לסטודנטים לשנת 2013-2014, תקפה לכל המוסדות המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה והמפורטים להלן:
- מוסדות המוכרים ע"י המל"ג המפורטים כאן.
- מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד התמ"ת המפורטים כאן.
- מוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד החינוך.
- בתי ספר לאומנויות (כהגדרתו בחוק זכויות סטודנטים בלבד) המפורטים כאן.
- מוסדות עובדי הוראה במגזר החרדי המפורטים כאן.

דוגמא לתעודת סטודנט.

מנויים לסטודנטים מסוג "שנתי"  ו"סמסטריאלי" לסמסטר א' ימכרו החל מיום 20.02.14 באמצעות "רב-קו" בלבד. ועל הסטודנט להציג : א. תעודת סטודנט בתוקף  ב. אישור לימודים מטעם המוסדות הכלולים בתוכנית. התשלום הינו במזומן או בשיק בעמת ההנפקה בבנין מטרודן בבאר שבע..

מנוי "סמסטריאלי" - תוקף הכרטיס בסמסטר ב' מ- 23.02.2014 ועד ה- 31.07.2014.

פירוט סוגי המנויים הנמכרים בעמדות הרב קו של מטרופולין, עלותם וגבולותיהם:

סוג מנוי

   עלות מנוי

      שנתי

עלות מנוי סמסטר ב'

גבולות

כיבוד

עירוני באר שבע

912 ש"ח

440 ש"ח

קווי מטרודן בלבד

מטרודן

מרחבי דרום

2766 ש"ח

1326 ש"ח

איבים, אופקים, אשלים, באר שבע, דימונה, חורה, טנא עומרים, ירוחם, כסיפה, מיתר, מפלסים, נתיבות, סעד, ערד, צומת בית קמה, צומת גילת, צומת יכיני, צומת להב, צומת להבים, שדרות.

 

מטרופולין-מטרודן- אגד-אגד תעבורה

 


כל סטודנט שרכש אחד משני המנויים (סמיסטריאלי/שנתי), בהצגת כרטיס הרב קו ותעודת סטודנט תקפה, זכאי להנחה בגובה של 50% ברכישת כרטיס בודד וכרטיסייה בכל הארץ, למעט "חופשי חודשי" וכרטיסי מנוי אחרים (יש להציג גם חשבונית על טעינת המנוי לשם קבלת ההטבה).
סטודנט בעל כרטיס רב קו בפרופיל סטודנט שלא רכש מנוי (סמיסטריאלי/שנתי), זכאי להטבות הבאות בהצגת כרטיס הרב קו ותעודת סטודנט תקפה:
עד קוד 11 כולל- רכישת ערך צבור המגלם הנחה בגובה 33%.
מקוד 14 כולל- רכישת כרטיסיית "2 ניקובים" (הלוך וחזור) המגלמת הנחה בגובה  30%.

נכה    
נכה בעל תעודת נכות יהיה זכאי להנחה של 10% ממחיר כרטיס נסיעה רגיל בנסיעות אשר קוד המחיר שלהן 14 ומעלה.

עיוור ומלווה
עיוור בעל תעודה מתאימה או כרטיס "רב קו" בפרופיל עיוור, פטור מתשלום בכל הנסיעות עד קוד מחיר 7. מעל קוד 9 זכאים העיוור ומלווהו להנחה של 50% ממחיר כרטיס נסיעה רגיל.

נוער   
תעריף הנסיעה לנוער הינו 50% ממחיר הנסיעה הרגילה. הנחה זו ניתנת במעמד טעינת כרטיס הרב קו בערך צבור בלבד עד קוד 11 כולל.

אזרח ותיק
תעריף הנסיעה לאזרח ותיק הנו 50% ממחיר הנסיעה הרגיל. הנחה זו ניתנת בכל סוגי הכרטיסים הקיימים.
הנחת ותיק תינתן בכרטיס בודד (במעמד התשלום) או באמצעות טעינת חוזים על גבי רב קו אישי עם פרופיל ותיק (במעמד הטעינה).
הזכות הקבועה בחוק לרכישת כרטיס ותיק מוענקת לנשים מעל גיל 60 ולגברים מעל גיל 65.
 

זכאי    

נמכרת באמצעות כרטיס רב קו, בקודי מחיר 1-11 בלבד ומעניקה הנחה של 33.3%.
הנחה תינתן בכרטיס הרב קו בפרופיל זכאי בלבד. לשם הנפקת כרטיס בפרופיל זכאי יש להציג תעודת זכאות המונפקת על ידי משרד התחבורה. התעודה הינה אישית ואינה תקפה לבני משפחה.

כרטיסיית 2 ניקובים
נמכרת באמצעות כרטיס רב קו מקוד 14 כולל ומעלה לכלל ציבור הנוסעים (כולל בקווים המהירים 370,380). אין כפל הנחות ומבצעים.

טבלת קודים ותעריפים

קוד

מחיר

תלמידים*   מקוד 14

עוורים       מקוד 9

אזרח ותיק (50%)

1

3.4

1.7

2

4.9

2.5

3

5.6

2.8

5

7.5

3.8

7

10.20

5.1

9

12

6

10

13.3

6.7

11

15.4

7.7

14

17.8

8.9

16

19.3

9.7

18

21.5

10.8

20

24.8

12.4

61

2.8

1.4 

 
* בהצגת תעודת תלמיד.
 

חופשי חודשי בערד

*חופשי חודשי יאפשר נסיעות בתוך העיר ערד.

*מכירה מוקדמת תתאפשר מה-25 לחודש המקדים ועד סופו.

*תוקף חופשי חודשי יהיה מה-1 לחודש ועד סופו. במהלך החודש  יהיה ניתן לרכוש את החוזה עד ל-15 לחודש.

*מחיר חופשי חודשי הינו 101 ש"ח לפרופיל רגיל, 50.5 ש"ח  לפרופיל ותיק.

 

 

 

 

 

רב קו תחתון