לאיזור תוכן ראשי
מוקד מידע 5900*

מחיר רגיל
תעריף הנסיעה  בקווי מטרופולין נע בין 2.80 ש"ח ל- 24.80 ש"ח והוא תלוי במסלול הנסיעה.
מחיר הנסיעה בכל קטע דרך מופיע בתוצאות החיפוש במודיעין.

אזרח ותיק
תעריף הנסיעה לאזרח ותיק הנו 50% ממחיר הנסיעה הרגיל. הנחה זו ניתנת בכל סוגי הכרטיסים הקיימים.
הנחת ותיק תנתן למציג תעודת אזרח ותיק ו/או תעודת זהות.
הזכות הקבועה בחוק לרכישת כרטיס ותיק מוענקת לנשים מעל גיל 60 ולגברים מעל גיל 65.

ערך צבור
ניתן להטעין את ה"רב קו" בערך צבור בסכום של 30 ש"ח/ 50 ש"ח/ 100 ש"ח. ניתן יהיה להשתמש בערך הצבור גם בקווי השרון המופעלים ע"י מטרופולין, בקווי אגד, דן וקווים המופעלים בגוש דן בלבד. הערך הצבור מעניק לנוסע את ההנחות הבאות: נוסע רגיל- 20% הנחה, אזרח ותיק / נוער 50%, זכאי 33.3% הנחה.

* נוער = עד גיל 18 או סיום שנת הלימודים בה מלאו לבעל הכרטיס 18 שנים - המאוחר מביניהם.

***שימו לב, השימוש בערך הצבור מתאפשר בקודים: 61 (2.80 ש"ח) ועד קוד 11 כולל בלבד (15.40 ש"ח)***


סטודנט

תוכנית ההנחות המורחבת לסטודנטים לשנת 2016-2015, תקפה לכל המוסדות המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה והמפורטים להלן. לרשימת המוסדות המעודכנת לחץ כאן. (קישור).

דוגמא לתעודת סטודנט.

מנויים לסטודנטים מסוג "שנתי" ו"סמסטריאלי" ימכרו החל מיום 07.10.15 באמצעות כרטיס "רב-קו" בלבד.

על הסטודנט להציג:

-תעודת סטודנט בתוקף לשנת הלימודים 2016-2015.

-אישור לימודים בתוקף מטעם המוסדות הכלולים בתוכנית לשנת תשע"ו 2016-2015.

טעינת החוזים מתבצעת בעמדות השירות מטרודן בבאר שבע בימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:30 - 15:30. התשלום הינו מזומן או בשיק.

מנוי שנתי:

-מתאריך 15.10.2015 ועד תאריך 15.10.2016.

מנוי סמיסטריאלי (סמסטר א'):

-מתאריך 15.10.2015 ועד תאריך 01.03.2016.

 

פירוט סוגי המנויים הנמכרים בעמדות הרב קו של מטרופולין, עלותם וגבולותיהם:

סוג מנוי

   עלות מנוי

      שנתי

עלות מנוי סמסטר א'

גבולות

כיבוד

עירוני באר שבע

912 ש"ח

376 ש"ח

קווי מטרודן בלבד

מטרודן

מרחבי דרום

2766 ש"ח

1141 ש"ח

-ב"ש – מצפה רמון (כולל ניצנה, שדה בוקר, משאבי שדה, אשלים).

-ב"ש – ערד (כולל מיתר, עומר, כסייפה, חורה)

-ב"ש – דימונה (כולל שגב שלום, ערערה).

-ב"ש – ירוחם. 

-ב"ש – שדרות (כולל אופקים, נתיבות).

-ב"ש – עד צומת בית קמה.

מטרופולין-מטרודן- אגד-אגד תעבורה

 

כל סטודנט שרכש אחד משני המנויים (סמסטריאלי/שנתי), בהצגת כרטיס הרב קו ותעודת סטודנט תקפה, זכאי להנחה בגובה של 50% ברכישת כרטיס בודד וכרטיסייה בכל הארץ, למעט "חופשי חודשי" וכרטיסי מנוי אחרים.
סטודנט בעל כרטיס רב קו בפרופיל סטודנט שלא רכש מנוי מורחב (סמסטריאלי/שנתי), זכאי להנחה ע"פ הפירוט הבא:           

עד קוד 11 כולל- רכישת ערך צבור המגלם הנחה בגובה 33%.
מקוד 14 כולל- רכישת כרטיסיית "2 ניקובים" (הלוך וחזור) המגלמת הנחה בגובה  30%.

ההטבה תינתן בהצגת אישור לימודים תקף לשנת תשע"ו ותעודת סטודנט בתוקף. תוקף הכרטיס הינו עד 1.11.2016.

 

נכה    

נכה בעל תעודת נכות יהיה זכאי להנחה של 10% ממחיר כרטיס נסיעה רגיל בנסיעות אשר קוד המחיר שלהן 14 ומעלה.

עיוור ומלווה
עיוור בעל תעודה מתאימה או כרטיס "רב קו" בפרופיל עיוור, פטור מתשלום בכל הנסיעות עד קוד מחיר 7. מעל קוד 9 זכאים העיוור ומלווהו להנחה של 50% ממחיר כרטיס נסיעה רגיל.

נוער   
תעריף הנסיעה לנוער הינו 50% ממחיר הנסיעה הרגילה. הנחה זו ניתנת במעמד טעינת כרטיס הרב קו בערך צבור בלבד עד קוד 11 כולל.

אזרח ותיק
תעריף הנסיעה לאזרח ותיק הנו 50% ממחיר הנסיעה הרגיל. הנחה זו ניתנת בכל סוגי הכרטיסים הקיימים.
הנחת ותיק תינתן בכרטיס בודד (במעמד התשלום) או באמצעות טעינת חוזים על גבי רב קו אישי עם פרופיל ותיק (במעמד הטעינה).
הזכות הקבועה בחוק לרכישת כרטיס ותיק מוענקת לנשים מעל גיל 60 ולגברים מעל גיל 65.
 

זכאי    

נמכרת באמצעות כרטיס רב קו, בקודי מחיר 1-11 בלבד ומעניקה הנחה של 33.3%.
הנחה תינתן בכרטיס הרב קו בפרופיל זכאי בלבד. לשם הנפקת כרטיס בפרופיל זכאי יש להציג תעודת זכאות המונפקת על ידי משרד התחבורה. התעודה הינה אישית ואינה תקפה לבני משפחה.

כרטיסיית 2 ניקובים
נמכרת באמצעות כרטיס רב קו מקוד 14 כולל ומעלה לכלל ציבור הנוסעים (כולל בקווים המהירים 370,380). אין כפל הנחות ומבצעים.

טבלת קודים ותעריפים

קוד

מחיר

תלמידים*   מקוד 14

עוורים       מקוד 9

אזרח ותיק (50%)

1

3.4

1.7

2

4.9

2.5

3

5.6

2.8

5

7.5

3.8

7

10.20

5.1

9

12

6

10

13.3

6.7

11

15.4

7.7

14

17.8

8.9

16

19.3

9.7

18

21.5

10.8

20

24.8

12.4

61

2.8

1.4 

 
* בהצגת תעודת תלמיד.
 

חופשי חודשי בערד

*חופשי חודשי יאפשר נסיעות בתוך העיר ערד.

*מכירה מוקדמת תתאפשר מה-25 לחודש המקדים ועד סופו.

*תוקף חופשי חודשי יהיה מה-1 לחודש ועד סופו. במהלך החודש  יהיה ניתן לרכוש את החוזה עד ל-15 לחודש.

*מחיר חופשי חודשי הינו 101 ש"ח לפרופיל רגיל, 50.5 ש"ח  לפרופיל ותיק.

גובה תעריף מוגדל

בהתאם להנחיות משרד התחבורה, מחודש יולי 2014, תוגברה האכיפה על אי תשלום עבור נסיעה בתחבורה הציבורית. להזכירכם, נסיעה באוטובוס ללא כרטיס נסיעה מתאים מהווה עבירה פלילית ונוסע שלא יציג כרטיס נסיעה מתאים צפוי להיקנס, וזאת בהתאם לקנסות הקבועים בתקנות התעבורה. אנא הקפידו לשמור על כרטיס נסיעה תקף בכל נסיעה.

להלן פירוט גובה הקנסות, בהתאם למחיר הנסיעה:

1. נוסע שלא שילם את מחיר נסיעתו או שלא הציג או מסר כרטיס לאחר שנדרש לעשות כן, ישלם תעריף מוגדל כמפורט-

טווח מחיר הנסיעה (בש"ח)

התעריף המוגדל (בש"ח)

עד 10.40

100

18-10.5

120

18.10 ומעלה

180

טווח מחיר הנסיעה הוא המחיר שהיה משלם הנוסע לאחר מימוש זכאותו להנחה.

 2.נוסע ששילם את דמי נסיעתו בסכום מופחת לפי צו הפיקוח למרות שאינו זכאי לכך (קיבל הנחה שלא כדין), ישלם תעריף מוגדל      כדלקמן-

טווח מחיר הנסיעה (בש"ח)

התעריף המוגדל (בש"ח)

עד 10.40

95

18-10.5

110

18.10 ומעלה

170

3. נוסע ששילם את דמי נסיעתו בסכום מופחת מן הסכום שעליו לשלם בעד הנסיעה עבור קטע הדרך שבו הוא נוסע (לדוגמא תשלום על חלק מנסיעתו)-

טווח מחיר הנסיעה (בש"ח)

התעריף המוגדל (בש"ח)

עד 10.40

90

10.50 – 18

100

18.10 ומעלה

160

 

 

 

 

 

 

 

און ליין עליון

Copyright © 2013 Metropoline public transport LTD. All rights reserved.
ט.ל.ח