דף הבית

סגור {{origionDest10}}
סגור
{{origionDest10}}
:
 
  {{date==null?'היום':date}}  
ביטול

תקציר קו {{lineDetials.CalandarStopsDetails.LineNumber}}

image description
 • {{calander10}}: {{lineDetials.CalandarStopsDetails.Origin}}
 • {{calander11}}: {{lineDetials.CalandarStopsDetails.Destination}}
 • {{search.title}} {{search.content}}
{{Allmesseges}} דלג לתוכן
{{Allmesseges}}
{{origionDest1}}

{{noResult2}} {{ErrorServer}}

{{noResult}}

לחץ לקבלת פרטי מסלול מלאים {{line.LinesNumber[0]}}
{{origionDest18}} {{line.StopName}}, {{line.City}} ({{line.Stop_Code}}) מגיע לתחנה בעוד כ- {{line.RealTimeArrivedOrigion | dateToTextRealTime}} ({{line.RealTimeArrivedOrigion | dateFromServer :'HH:mm'}}) ({{origionDest22}}: {{line.RealTimeArrivedOrigion | dateFromServer :'HH:mm'}})
 
{{origionDest14}} {{line.RealTimeArrivedDest | dateFromServer :'HH:mm'}}
  {{routeExplane5}} {{line.Distance.TimeWalk | dataWorking}} הליכה ({{line.Distance.Meters}} מטר)
{{origionDest16}} {{line.Price | number:2 }}
{{origionDest15}} {{line.TotalTime | spanTimeFromServer }}
{{origionDest2}}

{{noResult}}

{{searchResult}}

{{searchToCity}}

{{ErrorServer}}

לחץ לקבלת פרטי מסלול מלאים
{{line.LinesNumber[0]}} {{line.LinesNumber[1]}}
{{origionDest18}} {{line.StopName}}, {{line.City}} ({{line.Stop_Code}}) מגיע לתחנה בעוד כ- {{line.RealTimeArrivedOrigion | dateToTextRealTime}} ({{line.RealTimeArrivedOrigion | dateFromServer :'HH:mm'}})
 
{{origionDest14}} {{line.RealTimeArrivedDest | dateFromServer :'HH:mm'}}
  {{routeExplane5}} {{line.Distance.TimeWalk | dataWorking}} הליכה ({{line.Distance.Meters}} מטר)
{{origionDest16}} {{line.Price | number:2}}
{{origionDest15}} {{line.TotalTime | spanTimeFromServer }}

* {{origionDestMessege}}

{{origionDest21}}
לחץ לקבלת פרטי מסלול מלאים
{{line.LinesNumber[0]}} {{line.LinesNumber[1]}}
{{origionDest18}} {{line.StopName}}, {{line.City}} ({{line.Stop_Code}}) מגיע לתחנה בעוד כ- {{line.RealTimeArrivedOrigion | dateToTextRealTime}} ({{line.RealTimeArrivedOrigion | dateFromServer :'HH:mm'}})
 
{{line.LinesNumber[0]}}
{{origionDest18}} {{line.StopName}}, {{line.City}} ({{line.Stop_Code}}) מגיע לתחנה בעוד כ- {{line.RealTimeArrivedOrigion | dateToTextRealTime}} ({{line.RealTimeArrivedOrigion | dateFromServer :'HH:mm'}})
 
{{origionDest14}} {{line.RealTimeArrivedDest | dateFromServer :'HH:mm'}}
  {{routeExplane5}} {{line.Distance.TimeWalk | dataWorking}} הליכה ({{line.Distance.Meters}} מטר)
{{origionDest16}} {{line.Price | number:2}}
{{origionDest15}} {{line.TotalTime | spanTimeFromServer }}

* {{origionDestMessege}}

{{origionDest1}} {{origionDest19}}

{{noResult2}} {{ErrorServer}}

{{noResult}}

{{origionDest2}}

{{noResult}}

{{searchResult}}

{{ErrorServer}}

{{searchToCity}}

{{origionDest21}} {{origionDest20}}

* {{origionDestMessege}}

* {{origionDestMessege}}
 עדכונים חשובים בקו {{option.Travelings.LineNumber}}!
 לו”ז שבועי

קו {{option.Travelings.LineNumber}} מגיע לתחנה בעוד כ- {{option.Walkings.Start_Time | dateToTextRealTime}}

{{origionDest12}}: {{time.time | dateFromServer :'HH:mm'}} |
 • {{option.Walkings.Start_Time | spanTimeFromServer}}
  {{option.Walkings.Distance.TimeWalk | dataWorking}} הליכה ({{option.Walkings.Distance.Meters}} מטר)

  {{option.Walkings.Destination}},
  {{option.Walkings.City}} ({{option.Walkings.Stop_Code}})

  {{option.Walkings.Training}}
  {{routeExplane4}}
 • {{option.Travelings.Start_Time | spanTimeFromServer}}
  {{option.Travelings.Total_Time | spanTimeToRealTime}} נסיעה ({{option.Travelings.End_Time | spanTimeFromServer }})

  עלה/י על קו {{option.Travelings.LineNumber}}
  לכיוון {{option.Travelings.Direction}}

  מחיר נסיעה: {{option.Travelings.Price | number:2}} {{routeExplane8}} {{option.Travelings.Dest_Stop_name}}
  {{onTime2}} ({{option.Travelings.ListStop.length}} תחנות)
  1. {{stop.stop_name}}
    {{stop.comment}}
   • {{stop.city_name}}
   • {{stop.Stop_code}}
   • {{calander14}} {{calander15}}
 • {{option.Destination.Start_Time | spanTimeFromServer}}

  {{origionDest17}}{{option.Destination.Stop_name}} ({{option.Destination.Stop_Code}})

  {{routeExplane6}}

* {{origionDestMessege}}

{{lineDetials.CalandarStopsDetails.LineNumber}} {{calander1}}

{{calander4}}

 • {{calander10}}: {{lineDetials.CalandarStopsDetails.Origin}}
 • {{calander11}}: {{lineDetials.CalandarStopsDetails.Destination}}
{{calander8}} {{lineDetials.CalandarStopsDetails.LineNumber}}  {{calander12}}

 {{calander2}}

 • {{calander6}}:
  {{stopSelect.stop_name}} , {{ stopSelect.city_name}}
  יגיע לתחנה {{lineDetials.stop_name}} בעוד כ- {{ lineDetials.CalandarStopsDetails.NearbyArrivalTimes[0].time | dateToTextRealTime}}
  • {{calander13}}: {{lineDetials.CalandarStopsDetails.NearbyArrivalTimes[0].time | dateFromServer :'HH:mm'}}
  • {{lineDetials.CalandarStopsDetails.NearbyArrivalTimes[1].time | dateFromServer :'HH:mm'}}
  • {{lineDetials.CalandarStopsDetails.NearbyArrivalTimes[2].time | dateFromServer :'HH:mm'}}
 • {{calander7}}:
 {{calander9}} {{lineDetials.CalandarStopsDetails.LineNumber}}

* {{noResultLine}}

* {{lineMoreOnce}}

** {{lineMessege}}

 {{calander3}} {{timeSelect.Departure_time | dateFromServer :'HH:mm'}}

רשימת תחנות בקו {{lineDetials.CalandarStopsDetails.LineNumber}} לשעה {{timeSelect.Departure_time | dateFromServer :'HH:mm'}}
 1. {{timeDet.stop_name}}
   הערה
  • {{timeDet.city_name}} {{timeDet.Stop_sequence}}
  • {{timeDet.Stop_code}}
  • {{calander14}} {{calander15}}
image description

{{calanderMap}}

* {{noResultLine}}

* {{lineMoreOnce}}

** {{lineMessege}}

{{sRealTimeOrginal.Full_Stop_Name}}
{{realTime.lineNumber}}
לכיוון {{realTime.TravelingDirection}}
{{onTime6}}: ({{realTime.NextTimes[0].time | dateFromServer :'HH:mm'}}) {{onTime5}} {{ realTime.NextTimes[0].time | dateToTextRealTime}} {{onTime3}}  
לכיוון {{realTime.TravelingDirection}} {{onTime5}}- {{ realTime.NextTimes[0].time | dateToTextRealTime}} ({{realTime.NextTimes[0].time | dateFromServer :'HH:mm'}}) {{onTime4}}: {{realTime.NextTimes[1].time | dateFromServer :'HH:mm'}} | {{realTime.NextTimes[2].time | dateFromServer :'HH:mm'}} | {{realTime.NextTimes[3].time | dateFromServer :'HH:mm'}} {{onTime3}}   {{onTime4}}: --
{{onTime4}}:
 • {{time.time | dateFromServer :'HH:mm'}}
{{onTime4}}: --
  {{onTime1}}
  {{onTime2}}

{{noResult}} {{ErrorServer}}

* {{onTimeMessege}}

* {{onTimeMessege}}

{{masseegeCommant}}
{{message.sContent}}